Oto mam zaszczyt zaprezentować Pong w wersji hoRacego.
Mój pierwszy raz z (n)aplletami javy.

Gra niewątpliwie wypełnia lukę w przemyśle komputerowej rozrywki.
Kliknij poniżej, aby doznać olśnienia:

W razie jakby coś nie działało, musisz zassać wirtualną furę Javy, np. stąd.
Kod źródłowy dostępny w pełnej wersji tego postu. Kliknij więc ;)
 1. import java.awt.*;
 2. import java.applet.*;
 3. import java.awt.event.*;
 4.  
 5.  
 6.  
 7. public class klasa extends Applet implements MouseMotionListener, ActionListener, ItemListener, Runnable, MouseListener
 8. {
 9.  TextField field1; // pierwszy argument
 10.  TextField field2; // drugi argument
 11.  Choice rodzaj_paletki, inteligencja;
 12.  int ai, pal;
 13.  Panel p1;
 14.  int Height=640,Width=480, pkt_a, pkt_b, mX, mY, rog_x, rog_y;
 15.  float p1x, p1y, p2x, p2y;
 16.  Point p;
 17.  String string;
 18.  Button cheat, reset;
 19.  private Image dbImage;
 20.  private Graphics dbg;
 21.  float wspolczynnik;
 22.  int game=3;
 23.  
 24.  float ball_x;
 25.  float ball_y;
 26.  int radius;
 27.   // Szybkosci piłki
 28.  float speed_x;
 29.  float speed_y;
 30.   // Szybkość przeciwnika
 31.  float opp_speed;
 32.   // Szybkość: nim większa wartość, tym wolniej.
 33.  int time;
 34.   // Rozmiary paletki
 35.  int pHeight = 20, pWidth = 100;
 36.   //Ograniczenia planszy
 37.  float breakRight; //590
 38.  float breakLeft; //50
 39.  int breakTop=60+radius; //50
 40.  int breakDown=460-radius; //470
 41.  //Zmienne potrzebne do obliczania odbicia
 42.  int roznica;
 43.  float odlegloscOdSrodka;
 44.  
 45.  int punkt;
 46.  
 47.  String pal1="Liniowa – dodawanie", pal2="Sektorowa – sztywna", pal3="Liniowa – mnożenie";
 48.  String ai1="Idealne AI", ai2="AI z ograniczoną szybkością", ai3="Tryb samotnika";
 49.  
 50.  
 51.  
 52.  
 53.  public void init()
 54.  {
 55.   setBackground(Color.red);
 56.   addMouseMotionListener(this);
 57.   addMouseListener(this);
 58.   setSize(Height,Width);
 59.  
 60.   p1x= rog_x+10; //zawsze tak ma być
 61.   p2x = Height-40;
 62.   p2y = Width / 2;
 63.  
 64.   speed_y=(float)Math.random();
 65.   speed_x=1;
 66.   pkt_a=0;
 67.   pkt_b=0;
 68.   rog_x=10;
 69.   rog_y=50;
 70.   ball_x = (Height/2)-10;
 71.   ball_y = (Width/2);
 72.   radius = 10;
 73.    // Szybkość przeciwnika
 74.   opp_speed = (float)1.6;
 75.    // Szybkość: nim większa wartość, tym wolniej.
 76.   time = 2;
 77.   punkt=0;
 78.   //Domyśle paletki i inteligencje
 79.   ai=1;
 80.   pal=1;
 81.  
 82.  
 83.  
 84.   breakRight=p2x - radius; // LINIA CIĘCIA PRAWA
 85.   breakLeft=p1x + radius +20; // LINIA CIĘCIA LEWA
 86.  
 87.  
 88.  
 89.   p1 = new Panel();
 90.   field1 = new TextField(5); // pierwszy argument
 91.   field2 = new TextField(5); // drugi argument
 92.   rodzaj_paletki = new Choice();
 93.   rodzaj_paletki.add(pal1);
 94.   rodzaj_paletki.add(pal2);
 95.   rodzaj_paletki.add(pal3);
 96.   rodzaj_paletki.addItemListener(this);
 97.   inteligencja = new Choice();
 98.   inteligencja.add(ai1);
 99.   inteligencja.add(ai2);
 100.   inteligencja.add(ai3);
 101.   inteligencja.addItemListener(this);
 102.   cheat = new Button("cheat");
 103.   cheat.addActionListener(this);
 104.   reset = new Button("reset");
 105.   reset.addActionListener(this);
 106.  
 107.   p1.setLayout(new FlowLayout());
 108.   p1.setBackground(Color.yellow); // panel p1 kolor zólty
 109.   p1.add(rodzaj_paletki);
 110.   p1.add(new Label("Gracz 1:"));
 111.   p1.add(field1);
 112.   p1.add(new Label("Gracz 2:"));
 113.   p1.add(field2);
 114.   //p1.add(cheat);
 115.   p1.add(reset);
 116.   p1.add(inteligencja);
 117.   setVisible(true);
 118.   p1.setBounds(0, 0, 100, 20);
 119.   add(p1);
 120.  
 121.  }
 122.  public void start() {
 123.   Thread th = new Thread (this);
 124.   th.start ();
 125.  
 126.  }
 127.  
 128.  public void stop() { }
 129.  
 130.  public void destroy() { }
 131.  
 132.  public void run () {
 133.   while(true)
 134.   {
 135.    if (game==1) // GRA WŁASCIWA
 136.    {
 137.    
 138.     if (ball_y >= breakTop) // od GÓRY ODBICIE
 139.     {
 140.      speed_y = -speed_y;
 141.     }
 142.    
 143.     if (ball_y <= breakDown) // od DOŁU ODBICIE
 144.     {
 145.      speed_y = -speed_y;
 146.     }
 147.    
 148.     if ((ball_x >= breakRight)|(ball_x <= breakLeft))
 149.     {
 150.      
 151.      // SPRAWDZENIE CZY NIE UDERZA W PALETKE
 152.      // I TRZEBA NALICZYĆ PUNKT
 153.      
 154.      if (ball_x >= breakRight)
 155.      {
 156.       roznica = (int)ball_y - (int)p2y;  //ROZNICA ODLEGLOSCI PRAWEJ PALETKI
 157.      } else if (ball_x <= breakLeft)
 158.      {
 159.       roznica = (int)ball_y - (int)p1y;  //ROZNICA ODLEGLOSCI LEWEJ PALETKI
 160.      }
 161.      
 162.      if(roznica<0 | roznica > 100)  // TRZEBA PUNKT
 163.      {
 164.       if (ball_x >= breakRight) // PUNKT DLA GRACZA 1 / 2gi wtopił
 165.       {
 166.       pkt_a++;
 167.       System.out.println("PUNKT DLA GRACZA 1");
 168.       punkt=1;
 169.  
 170.       }
 171.      
 172.       if (ball_x <= breakLeft)  // PUNKT DLA GRACZA 2 / 1szy wtopił
 173.       {
 174.       pkt_b++;
 175.       System.out.println("PUNKT DLA GRACZA 2");
 176.       punkt=2;
 177.       }
 178.      } else  // KULKA TRAFIŁA W PALETKE
 179.      {
 180.       // PATA PONY :)
 181.      
 182.       if (ball_x >= breakRight) //  Odbicie od 2
 183.       {
 184.        punkt=4;
 185.       }
 186.      
 187.       if (ball_x <= breakLeft)  //  Odbicie od 1
 188.       {
 189.        punkt=3;
 190.       }
 191.      
 192.       // LICZENIE SZATAŃSKICH WSPÓŁCZYNNIKÓW ODLEGŁOŚCI
 193.      
 194.       if (ball_x >= breakRight)
 195.       {
 196.        odlegloscOdSrodka = p2y + (pWidth / 2) - ball_y;  //ROZNICA ODLEGLOSCI PRAWEJ PALETKI
 197.       } else if (ball_x <= breakLeft)
 198.       {
 199.        odlegloscOdSrodka = p1y + (pWidth / 2) - ball_y;  //ROZNICA ODLEGLOSCI LEWEJ PALETKI
 200.       }
 201.      
 202.       wspolczynnik = (odlegloscOdSrodka / (pWidth / 2));
 203.  
 204.      
 205.      
 206.  
 207.       switch(pal)
 208.       {
 209.      
 210.        case(1): // Liniowa – dodawanie
 211.         speed_y = (speed_y - wspolczynnik);  // MODYFIKACJA TRAJEKTORII
 212.        break;
 213.        
 214.        case(2): // Sektorowa – stała
 215.         if (roznica >= 0 & roznica < 20)
 216.         {
 217.          speed_y = -2;
 218.          System.out.println("Strefa 1: Mocno do góry");
 219.         }
 220.         else if (roznica >= 20 & roznica < 40)
 221.         {
 222.          speed_y = (float)-1;
 223.          System.out.println("Strefa 2: Średnio do góry");
 224.         }
 225.         else if (roznica >= 40 & roznica < 60)
 226.         {
 227.          //speed_y = speed_y;
 228.          System.out.println("Strefa 3: Bez zmian");
 229.         }
 230.         else if (roznica >= 60 & roznica < 80)
 231.         {
 232.          speed_y = (float)1;
 233.          System.out.println("Strefa 4: Średnio na dół");
 234.         }
 235.         else if (roznica >= 80 & roznica < 100)
 236.         {
 237.          speed_y = (float)2;
 238.          System.out.println("Strefa 5: Mocno na dół");
 239.         }
 240.        break;
 241.        
 242.        case(3): // Liniowa – mnożenie
 243.         speed_y = (speed_y * wspolczynnik*4);  // MODYFIKACJA TRAJEKTORII
 244.        break;
 245.       }
 246.      
 247.  
 248.  
 249.      
 250.  
 251.      
 252.        // DEBUGOWANIE
 253.       System.out.print("odlegloscOdSrodka: ");
 254.       System.out.print(odlegloscOdSrodka);
 255.       System.out.print("; Ball_y: ");
 256.       System.out.print(ball_y);
 257.       System.out.print("; Speed_x: ");
 258.       System.out.print(speed_x);
 259.       System.out.print("; Speed_y: ");
 260.       System.out.print(speed_y);
 261.       System.out.print("; Wspolcz:");
 262.       System.out.println(wspolczynnik);
 263.      }
 264.      speed_x = -speed_x;
 265.     }
 266.    
 267.  
 268.     // PRZESUNIĘCIE KULKI
 269.     ball_x = ball_x + speed_x;
 270.     ball_y = ball_y + speed_y;
 271.    
 272.     repaint();
 273.     try
 274.     {
 275.     Thread.sleep (time);
 276.     }
 277.     catch (InterruptedException ex)
 278.     {
 279.  
 280.     }
 281.    }
 282.    
 283.    if (game==2)
 284.    {
 285.    
 286.    }
 287.   }
 288.  
 289.  }
 290.  
 291.  public void paint(Graphics g)
 292.  {
 293.  
 294.   // WYPEŁNIENIE TEKSTEM
 295.    field1.setText(Integer.toString(pkt_a));
 296.    field2.setText(Integer.toString(pkt_b));
 297.   // PLANSZA
 298.    g.setColor(Color.green);
 299.    g.fillRoundRect(rog_x, rog_y, Height-20, Width-60, 20, 20);
 300.    g.setColor(Color.black);
 301.    // LINIE ŚRODKA
 302.    g.drawLine((Height/2)-8, rog_y ,(Height/2)-8, Width-10);
 303.    g.drawLine((Height/2)-12, rog_y ,(Height/2)-12, Width-10);
 304.    // KÓŁKO NA ŚRODKU
 305.    //g.drawOval((Height/2)-10, rog_y, 100, 100);
 306.    // REKLAMA
 307.    
 308.   if (game==1) // ************* GRA WŁASCIWA
 309.   {    
 310.    // PIŁKA
 311.     // piłka właściwa
 312.     g.setColor(Color.yellow);
 313.     g.fillOval((int)ball_x - radius, (int)ball_y - radius, 2 * radius, 2 * radius);
 314.     // obwódka
 315.     g.setColor(Color.black);
 316.     g.drawOval((int)ball_x - radius, (int)ball_y - radius, 2 * radius, 2 * radius);
 317.  
 318.    //***************************
 319.    // PALETKA GRACZA 1
 320.     g.setColor(Color.black);
 321.    
 322.    
 323.    
 324.     //Sprawdzanie ograniczeń, aby nie wyjeżdzało poza
 325.     if(mY < rog_y) p1y=rog_y;  // paletka wykracza za górę
 326.     else if(mY > Width-110) p1y=Width-110;  // paletka wykracza za dół
 327.     else p1y=mY; // normalnie
 328.    
 329.     g.fillRect((int)p1x, (int)p1y, (int)pHeight, (int)pWidth); //PALETKA 1
 330.    
 331.    //***************************
 332.    // PALETKA GRACZA 2 (CPU)
 333.     g.setColor(Color.black);
 334.      
 335.  
 336.      
 337.     switch(ai)
 338.     {
 339.      case(3): // GDY MA PODĄŻAĆ ZA KURSOREM
 340.      p2y = mY;
 341.      break;
 342.      
 343.      case(1): // IDEALNE AI ;) )) Najgenialniejsze i najwspanialsze
 344.      p2y = ball_y-50;
 345.      break;
 346.      
 347.      case(2): // AI z określoną szybkością
 348.      if (p2y >= ball_y) p2y = p2y - opp_speed;   //Piłka wyżej -> idziem do góry
 349.      else if(p2y < ball_y) p2y = p2y + opp_speed ;// Piłka niżej -> idzemy na dół
 350.      break;
 351.     }
 352.    
 353.      
 354.      
 355.      
 356.     //Sprawdzanie ograniczeń, aby nie wyjeżdzało poza pole gry
 357.     if(p2y < rog_y) p2y=rog_y;  // paletka wykracza za górę
 358.     else if(p2y > Width-110) p2y=Width-110;  // paletka wykracza za dół
 359.    
 360.     g.fillRect((int)p2x, (int)p2y, (int)pHeight, (int)pWidth); //PALETKA 2
 361.        
 362.  
 363.  
 364.     // POCHWAŁA GŁUPOTY! i efekty graficzne po PUNKCIE :)
 365.  
 366.      switch(punkt)
 367.      {
 368.       case(1):
 369.        game=2;
 370.       break;
 371.      
 372.       case(2):
 373.        game=2;
 374.       break;
 375.      
 376.       case(3):
 377.       g.setFont(new Font("Tahoma",10,40));
 378.       g.drawString("PATA!", 110, 150);
 379.       break;
 380.      
 381.       case(4):
 382.       g.setFont(new Font("Tahoma",10,40));
 383.       g.drawString("PON!", Height-180, 150);
 384.       break;
 385.      }
 386.    
 387.     g.setFont(new Font("Tahoma",10,10));
 388.     g.drawString("(c) www.hoRacy.art.pl", Height-150, Width-15);
 389.    
 390.   }
 391.  
 392.   if (game==2)
 393.   {
 394.    /*
 395.     int x1,x2,y1,y2;
 396.     for (int it=1;it<1000;it++)
 397.     {
 398.     x1 = (int)((Math.random())*1000)%640;
 399.     x2 = (int)((Math.random())*1000)%640;
 400.     y1 = (int)((Math.random())*1000)%480;
 401.     y2 = (int)((Math.random())*1000)%480;
 402.     g.setColor(Color.DARK_GRAY) ;
 403.     g.drawLine(x1,y1,x2,y2);
 404.     }
 405.    */
 406.    g.setColor(Color.white);
 407.    g.fillRoundRect(150, 180, 330, 100, 10, 10);
 408.    g.setColor(Color.black);
 409.    g.setFont(new Font("Tahoma",100,30));
 410.    switch(punkt)
 411.    {
 412.     case(1):
 413.     g.drawString("Gracz 1: PUNKT!", 200,Width/2);
 414.    
 415.     break;
 416.    
 417.     case(2):
 418.      g.drawString("Gracz 2: PUNKT!", 200,Width/2);
 419.  
 420.     break;
 421.    }
 422.    
 423.  
 424.   }
 425.  
 426.   if (game==3)
 427.   {
 428.    
 429.     int x1,x2,y1,y2;
 430.     for (int it=1;it<10;it++)
 431.     {
 432.     x1 = (int)((Math.random())*1000)%640;
 433.     x2 = (int)((Math.random())*1000)%640;
 434.     y1 = (int)((Math.random())*1000)%480;
 435.     y2 = (int)((Math.random())*1000)%480;
 436.     g.setColor(Color.DARK_GRAY) ;
 437.     g.drawLine(x1,y1,x2,y2);
 438.     repaint();
 439.     }
 440.    
 441.    g.setColor(Color.white);
 442.    g.fillRoundRect(150, 180, 330, 100, 10, 10);
 443.    g.setColor(Color.black);
 444.    g.setFont(new Font("Tahoma",100,20));
 445.    g.drawString("Pong : hoRacy's version", 160,Width/2-20);
 446.    g.setFont(new Font("Arial",100,12));
 447.    g.drawString("kliknij by zagrać", 300,Width/2+20);
 448.  
 449.    
 450.  
 451.   }
 452.    
 453.    
 454.     // ODKOMENTUJ ABY ZOBACZYC FAJNOSC
 455.     //fajnosc();
 456.  
 457.  
 458.  
 459.  
 460.  }
 461.  
 462.  public void update (Graphics g)
 463.  {
 464.   // initialize buffer
 465.   if (dbImage == null)
 466.   {
 467.   dbImage = createImage (this.getSize().width, this.getSize().height);
 468.   dbg = dbImage.getGraphics ();
 469.  
 470.   }
 471.  
 472.   // clear screen in background
 473.   dbg.setColor (getBackground ());
 474.   dbg.fillRect (0, 0, this.getSize().width, this.getSize().height);
 475.  
 476.   // draw elements in background
 477.   dbg.setColor (getForeground());
 478.   paint (dbg);
 479.  
 480.   // draw image on the screen
 481.   g.drawImage (dbImage, 0, 0, this);
 482.  
 483.  }
 484.  
 485.  public void mouseDragged(MouseEvent evt)
 486.  {
 487.  
 488.  
 489.  }
 490.  
 491.  public void mouseMoved(MouseEvent evt)
 492.  {
 493.   p = evt.getPoint();
 494.   string = "x = " + p.x + "; y = " + p.y;
 495.   mX = p.x;
 496.   mY = p.y;
 497.   //System.out.print("mX: ");System.out.print(mX);System.out.print("; mY: ");System.out.println(mY);
 498.  
 499.   //repaint(p1x, p1y, 20, 100); // TYLKO obszar paletki
 500.  }
 501.  
 502.  public void mouseClicked(MouseEvent evt)
 503.  {
 504.   if(game==2)
 505.   {
 506.    game=1;
 507.    punkt=0;
 508.    reset("pozycje");
 509.   }
 510.   if(game==3)
 511.   {
 512.    reset("all");
 513.   }
 514.  }
 515.  public void mouseExited(MouseEvent evt)
 516.  {
 517.  }
 518.  public void mousePressed(MouseEvent evt)
 519.  {
 520.  }
 521.  public void mouseReleased(MouseEvent evt)
 522.  {
 523.  }
 524.  public void mouseEntered(MouseEvent evt)
 525.  {
 526.  }
 527.  
 528.  public void actionPerformed(ActionEvent evt)
 529.  {
 530.   String label = evt.getActionCommand();
 531.  // Obsługa PRZYCISKU cheat
 532.   if (label.equals("cheat")) {
 533.    try {
 534.     pkt_a = Integer.parseInt(field1.getText());
 535.     pkt_b = Integer.parseInt(field2.getText());
 536.     System.out.println("Kliknieto CHEAT");
 537.     System.out.println(pkt_a);System.out.println(pkt_b);
 538.     //repaint();
 539.    } catch (NumberFormatException e) {
 540.     System.out.println("Blad argumentow CHEAT!");
 541.    }
 542.   }
 543.  
 544.   // Obsługa PRZYCISKU RESET
 545.   if (label.equals("reset")) {
 546.    try {
 547.     reset("all");
 548.  
 549.     System.out.println("Kliknieto RESET");
 550.     System.out.println(pkt_a);System.out.println(pkt_b);
 551.     //repaint();
 552.      
 553.  
 554.    } catch (NumberFormatException e) {
 555.     System.out.println("Blad argumentow RESET!");
 556.    }
 557.   }
 558.  }
 559.  
 560.  public void itemStateChanged(ItemEvent e)
 561.  {
 562.   String ai_spr=inteligencja.getSelectedItem();
 563.   String pal_spr=rodzaj_paletki.getSelectedItem();
 564.  
 565.   if (ai_spr==ai1) ai=1;
 566.   else if(ai_spr==ai2) ai=2;
 567.   else if(ai_spr==ai3) ai=3;
 568.  
 569.   if (pal_spr==pal1) pal=1;
 570.   else if(pal_spr==pal2) pal=2;
 571.   else if(pal_spr==pal3) pal=3;
 572.    
 573.  }
 574.  
 575.  public void reset(String co)
 576.  {
 577.   if (co=="all")
 578.   {
 579.    game=1;
 580.    speed_y=(float)Math.random();
 581.    speed_x=1;
 582.    pkt_a=0;
 583.    pkt_b=0;
 584.    rog_x=10;
 585.    rog_y=50;
 586.    ball_x = (Height/2)-10;
 587.    ball_y = (Width/2);
 588.    radius = 10;
 589.    opp_speed = (float)1.6;
 590.    time = 2;
 591.    punkt=0;
 592.   } else if (co=="pozycje")
 593.   {
 594.    speed_y=(float)Math.random();
 595.    speed_x=1;
 596.    rog_x=10;
 597.    rog_y=50;
 598.    ball_x = (Height/2)-10;
 599.    ball_y = (Width/2);
 600.    radius = 10;
 601.    opp_speed = (float)1.6;
 602.    time = 2;
 603.    punkt=0;
 604.   }
 605.  
 606.  }
 607.  
 608. }
Be Sociable, Share!
Tagi: , , , ,
Pozostaw odpowiedź